§ 1

”Savonlinnan Kauppayhtiö perustautuu Keisarillisen Majesteetin armolliseen asetukseen kaupasta ja elinkeinosta Suomen Suuriruhtinaan maassa annettu Helsingissä Helmikuun 24 päivänä 1868”.

§ 2

”Yhtiön jäseniä ovat kaikki porvarin oikeutta kaupungissa nauttivat kauppiaat, niin myös kaikki, jotka laillisessa järjestyksessä ovat saaneet oikeuden kauppaliikettä pitää kaupungissa ja jotka täyttävät mainitussa armollisessa asetuksessa määrätyt velvollisuudet”.

Alunperin kauppiaiden ja teollisuudenharjoittajien perustamasta yhdistyksestä on vuosikymmenien saatossa kehittynyt jäsentensä monipuolista seurustelua ylläpitävä yhdistys, joka kuitenkin samalla vaalii suurella pieetillä perinteitänsä.

Vuosi 1876

Ensimäiset sääntönsä Savonlinnan Kauppayhtiö tai Kauppayhteys niinkuin yhdistys silloin tunnettiin sai kahdeksan vuotta toimintansa aloittamisen jälkeen siten, että maistraatti kutsui Savonlinnan kauppiaat 25.11.1876 koolle maistraatin istuntoon. Tällöin kauppiaat And. Auvinen ja Anders Boehm valittiin laatimaan yhdistyksen sääntöjä. Tämä sääntöehdotus vahvistettiin Mikkelin läänin kuvernöörin toimesta 14.6.1877. Näiden sääntöjen mukaan yhdistys oli asetukseen perustuva pakollinen elinkeinoyhdistys.

Vaikka yhdistyksen nimi muuttuikin kymmenen vuotta myöhemmin Savonlinnan Liikemiesten yhdistykseksi, säilyi pakollinen elinkeinoyhdistyksen luonne. Savonlinnan Kauppayhtiön ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat kauppiaat: Albin Sopanen, Johannes Paganus ja Jeremas Kalenius.

Vuosi 1917

Vuotta 1917 voidaan hyvällä syyllä pitää nykyisen kaltaisen Kauppaseuran perustamisvuotena. Tällöin oltiin taas kerran käynnistämässä välillä nukahtanutta yhdistyksen toimintaa. Sääntöjä uudistettaessa yhdistyksen nimenä pidettiin Savonlinnan Liikemiesyhdistys, mutta toiminnan tarkoituspykälä määriteltiin toisin kuin pakollisessa elinkeinoyhdistyksessä. Yhdistyksen tarkoitukseksi tuli kehittävillä tilaisuuksilla ylläpitää yhteistoimintaa paikkakunnan kaupan- ja teollisuuden harjoittajien kesken ja tukea heidän henkisiä ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiään sekä tarvittaessa aineellisestikin avustaa varojensa mukaan jäseniään.

Vuosi 1918

Aina vuoteen 1918 yhdistyksen kokoukset oli pidetty joko maistraatissa, jonkin kauppiaan kotona tai toimitiloissa ja myöhemmin Seurahuoneella. Vuonna 1918 osti Seura itselleen tontin rakennuksineen Possenkadulta.

Tontilla oli kaksi puista rakennusta, joista toinen oli vuokrattuna ja toista pidettiin omana kokoustilana. Vuonna 1926 toinenkin rakennus otettiin seuran omaan käyttöön ja siihen perustettiin klubihuoneisto, joten kauppaseuran klubitoiminnallakin on jo todella pitkät perinteet. Klubihuoneiston hankkimisen seurauksena seuran toiminta vilkastui huomattavasti ja kauppiaiden sekä heidän palveluksessaan olevien lisäksi seuran toimintaan tuli myös muita kaupunkilaisia. Aina vuodesta 1897 vuoteen 1909, oli seuran liikkeellepanevana voimana konttoristi, sittemmin pankinjohtaja E.J. Pelkonen.

Vuosi 1934

Klubihuoneiston laajentaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 1934, jolloin Kauppaseuran puheenjohtajana oli kauppaneuvos Alpo Jordan. Hän on vaikuttanut kauppaseuran historiaan enemän kuin ehkä kukaan muu. Alpo Jordan toimikin yhtäjaksoisesti puheenjohtajana lähes 30 vuotta.

Vuosi 1953

Seuraava vaihe kauppaseuran klubitoiminnan historiassa alkoi viisikymmen luvulla, jolloin jälleen tutkittiin huoneiston laajentamista rakentamalla vanhan rakennuksen pihapuolelle kivinen laajennusosa, mutta tästä suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin. Kauppaneuvos Jordanin kuoltua 1953 seuran puheenjohtajaksi tuli toimitusjohtaja Erkki Auvinen, jonka tarmokkaalla johdolla klubihuoneiston laajentaminen saikin aivan uuden ratkaisun siten, että tontilla ollut toinen rakennus saneerattiin arkkitehti Kauko A. Tuomisen ennakkoluulottomien suunnitelmien mukaan kokonaisuudessaan klubin käyttöön.

Seuraavat 32 vuotta nämä tilat palvelivat Seuran klubitoimintaa. Samalla ne tarjosivat ihanteelliset puitteet lukemattomille yhteisöjen ja yritysten järjestämille kokouksille ja erilaisille tilaisuuksille.

Vuosi 1987

Seuraava vaihe Kauppaseuran klubitoiminnan historiassa oli kokoontuminen kylpylähotelli Casinolta vuokratuissa tiloissa. Tämä seitsemän vuoden jakso tultaneen muistamaan Seuran toiminnan uudelleen muotoutumisen aikana.

Jotain korvaamatonta oli menetetty vanhan Kauppaseuran hengestä, mutta samalla oli syntynyt sekä taloudellinen, että henkinen puskuri auraamaan tietä tulevaisuuteen, joka todentui uusien klubitilojen hankkimisena vuonna 1994 Seurahuoneen vierestä.

Vuosi 1994

Koko Savonlinnan Kauppaseuran historian ajan on Savonlinnan kaupunki ollut keskeisessä roolissa seuran toiminnassa. Lausuttiinhan Seuran syntysanatkin Savonlinnan maistraatissa. Niinpä Seura päätti ostaa klubille kaupungilta uudet tilat Olavinkadulta, jossa toiminta jatkuu edelleen.

Vaikka biljardin pelaaminen eri muodoissaan onkin säilyttänyt keskeisen osan seuran jäsenten keskuudessa, on joukossamme myös kymmenittäin aktiivisia golfin harrastajia. Seuran tiloihin kokoonnutaan myös monien hauskojen juhlien, yhteisen ruuanlaiton ja muun mukavan merkeissä.